Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató


1. Az adatkezelési tájékoztató célja 

1.1. Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Verdom Kft. (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 13. 1. em. 3., cégjegyzékszám: 01-09-933554, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13128890-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 13.-14. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése. 

1.2. A Verdom Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a www.store.verdom.hu és a www.verdom.hu (továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók és regisztrálók (továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

1.3. A Verdom Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

1.4. A Verdom Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Verdom Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

1.5. Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR rendelet 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők. Jelen Adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre (érintettre) vonatkozik, akinek a személyes adatát az Adatkezelő kezeli, amennyiben az adatkezelés a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott tevékenység ellátásához kapcsolódik.


2. Az adatkezelő megnevezése

név: Verdom Kft.
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-146467/2018
székhely és levelezési cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 13. 1. em. 3.
telefonszám: +36 1 699 9110
email cím: office@verdom.hu
weboldal: www.verdom.hu, https://store.verdom.hu
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Tevékenységi engedély száma: 7112
Cégjegyzékszáma: 01-09-933554
Adószáma: 13128890-2-42
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.,  +36 22 78 76 74, support@websupport.hu

Adatvédelmi tisztviselő
Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján mérlegelte az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének lehetőségét és arra a megállapításra jutott, hogy a Weboldal üzemeltetése és az annak keretében folytatott vásárlás sorén előforduló adatkezelések nem indokolják adatvédelmi tisztviselőt kijelölését.


3. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja, illetve a kezelt személyes adatok köre

3.1. Az adatkezelésre a store.verdom.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján, illetve a megrendelések (szerződések) teljesítése érdekében kerül sor. A hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. 

Az adatkezelés célja, hogy az Érintett azonosítása, az Érintett és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés létrehozása és teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint szerződés létrehozása és teljesítése.

3.2. Cookie (Sütik használata)

A Weboldal a lehető legteljesebb felhasználói élmény érdekében úgynevezett sütiket (cookie) használ. A sütik az információt az Érintett böngészőjében tárolják, a feladatuk az, hogy felismerjék az Érintettet, amikor később visszatér erre a weboldalra. A sütik számunkra abban nyújtanak segítséget, hogy a Weboldal felhasználó általi használatáról tájékoztatást adnak és ezáltal megismerjük, hogy a felhasználó a weboldal mely elemeit tartják a leginkább használhatónak vagy éppen a legrosszabbnak. A sütiket a rendszer az Érintett gépén tárolja. A sütibeállításokkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy a böngészők alapbeállítása szerint a sütik használata megengedett. A sütiket az Érintett letörölheti a számítógépéről, vagy akár beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy azok alkalmazását letiltsa. Utóbbi esetben felhívjuk a figyelmét, hogy az oldal működése nem lesz teljes értékű.

A weboldalon az „Elfogadom a sütibeállításokat” gomra kattintva az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges, saját, illetve külső szolgáltató („harmadik fél”) által kezelt sütiket használjunk. Ilyen adatok az Érintett számítógépének azok az adatai, amelyek webhelyünk használatakor generálódnak, illetve amelyeket a webhelyünkön használt sütik a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer – az Érintett külön hozzájárulása nélkül – a weboldal meglátogatásakor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezeket az adatokat semmilyen más személyes adattal nem kapcsoljuk össze, Érintett nem azonosítható be. Ezekhez az adatokhoz kizárólag mi és a sütiket kezelő szolgáltató fér hozzá.

Alkalmazott cookie-k:
- átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
- állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges (session) cookie-k kivételével (amelyek nem gyűjtenek személyes adatnak minősülő információkat) a cookie-k alkalmazása az Érintett kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásán alapul, ez képezi a kapcsolódó adatkezelés jogalapját. A cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha Érintett az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – bármikor lehetősége van.
A Weboldal cookie beállításain túl a legtöbb böngésző is lehetőséget biztosít egy adott webhelyről származó cookie-k megtekintésére, kezelésére, törlésére és letiltására. Ne feledje, ha törli az összes cookie-t, akkor a bennük tárolt beállítások is elvesznek, beleértve a cookie-k fogadásának letiltását, mivel ez a funkció is megköveteli a cookie-k elhelyezését az eszközön. Az alábbiakban útmutatást talál arról, hogy a legelterjedtebb böngészőkben hogyan szabályozhatja a cookie-k használatát.

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Amennyiben az Érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Érintett számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Mozilla Firefox: Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére
Google Chrome: A cookie-k be- és kikapcsolása
Microsoft Internet Explorer: Cookie-k törlése és kezelése
Microsoft Edge: A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem
Apple Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában

3.3. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az email címet regisztrálta.

3.3.1. Weboldalon történő vásárlás
Önnek regisztrációt követően, illetve regisztráció nélkül („vendégként”) is lehetősége van a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére, azaz vásárolhat a Weboldal kínálatában szereplő termékekből. A megvásárolt termékeket házhoz szállítjuk. Ennek keretében az Érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt személyes adatok köre: keresztnév és vezetéknév, e-mail, telefonszám, lakcím/székhely (szállítási cím), EU adószám, adószám, további cím: város-irányítószám-ország-megye
Adatkezelés célja: az Ön azonosítása, az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés létrehozása és teljesítése.
Adatkezelés jogalapja: szerződés létrehozása és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Adatkezelés időtartama: az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítéshez szükséges ideig, legfeljebb a polgári jogi igények elévülésig (5 év).

Telefonszám megadásával kapcsolatos tájékoztatás: 
Adatkezelés célja: Az adásvételi szerződés teljesítésének ugyan nem feltétele a telefonszám - mint személyes adat - kezelése, azonban a telefonszám ismerete hiányában nehézkes lenne a megrendeléssel kapcsolatos esetlegesen felmerülő kézbesítési/átvételi nehézségek, problémák rendezése. Arra az esetre, ha megrendelte a terméket és ki is fizette a vételárat, azonban a kiszállítás sikertelen, szükséges annak biztosítása, hogy telefonon értesítsük a termék átvételének rendelkezésre állási idejéről, mielőtt a megrendelést sikertelennek minősítjük és intézkedünk a kifizetett vételár visszafizetése érdekében.
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Adatkezelés időtartama: az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítéshez szükséges ideig, legfeljebb a polgári jogi igények elévülésig (5 év).
A vásárlás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. A házhozszállításhoz szükséges személyes adatokat átadjuk a választott szolgáltató részére. 
Érintetti jogok: az Adatkezelési tájékoztató 6. pontjában foglalt érintetti jogokon túl az érintetett bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását fenti személyes adatai kezelésére vonatkozóan; ebben az esetben Adatkezelő nem kezeli tovább személyes adatát és törli az ezen a jogalapon kezelt személyes adatait, kivéve, ha másik jogalap lehetővé teszi ezen adatok kezelését. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

3.3.2. E-mail ügyfélszolgálat – vásárlók, érdeklődők támogatása
A Weboldal lehetőséget biztosít arra, hogy a vásárlók vagy egyéb érdeklődők üzenetet küldjenek Adatkezelőnek és üzenetben érdeklődésükről számoljanak be vagy kérdéseket intézzenek Adatkezelőhöz.
Az adatkezelés célja: vásárlással, termékekkel kapcsolatos információkérés teljesítése.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenetben esetlegesen előforduló személyes adat.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez/szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
Az adatkezelés időtartama: 60 nap 

3.3.3. Ügyfélszolgálat webes kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül (https://store.verdom.hu/kapcsolat)
Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, üzenetben esetlegesen előforduló személyes adat.
Az adatkezelés célja: vásárlással, termékekkel kapcsolatos információkérés teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
Az adatkezelés időtartama: 60 nap

3.3.4. Számviteli kötelezettségek céljából kezelt személyes adatok
A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő köteles 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is. Ennek érdekében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:
Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, megrendelés azonosítója.
Adatkezelés célja: a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok Számv. tv.-ben meghatározott megőrzésére irányuló kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok Számv. tv.-ben meghatározott megőrzésére irányuló kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, könyvelőként a Gold Medal Kft.,az elektronikus számlázó rendszer üzemeltetése kapcsán az üzemeltető férhet hozzá.

3.3.5. Panaszkezelés
Amennyiben nem elégedett a megrendelt termékkel vagy ha esetleg más kifogása merülne fel a Weboldallal kapcsolatban, az Adatkezelő – az Fgytv. 17/A-17/C. §-aira tekintettel – lehetőséget biztosít arra, hogy panaszt nyújtson be. Ez esetben az Érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:
Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, e-mail címe, a termék adatai (megnevezése, vételára), a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a hiba megállapítása, a kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv felvételének dátuma.
Adatkezelés célja: vásárlói kifogások, panaszok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelmi panaszok kezelésével kapcsolatos, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
Adatkezelés időtartama: a felvett jegyzőkönyvek tekintetében 3 év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év, az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében pedig 3 év.
A panaszok kezelése céljából kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá. 

3.3.6. Oktatásokra, online előadásokra történő regisztrációval és hírlevélre feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, az oktatásokra történő regisztrációval vagy a hírlevélre történő feliratkozással, a szállítással és számlázással kapcsolatos adatokat önkéntesen adja meg.

Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Kezelt személyes adatok köre: 
- név
- számlázási cím
- szállítási cím
- email cím
- telefonszám

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az Érintettet emailben, hírlevélben vagy telefonon megkeresse, és oktatásairól, termékeiről, a szállításról, valamint szolgáltatásairól tájékoztassa, az oktatások időpontjait és részleteit egyeztesse, valamint a felnőttképzési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Hírlevél 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást és tájékoztatást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, emailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.

A feliratkozás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Adatkezelő a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. 


4. Adatkezelés időtartama

4.1. A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint az Érintett kérésére történő, Adatkezelő általi törlésére bármikor sor kerülhet. Az Érintettnek a hírlevélben is van lehetősége a leiratkozásra. 

4.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. Azon adatokat, amelyek kezelését jogszabályi kötelezettség írja elő, a jogszabályban előírt határidőig jogosult és köteles kezelni és feldolgozni.

4.3. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről való leiratkozásig vagy az Érintett adatainak törléséig tart.


5. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 

5.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

5.2. A továbbképzéseink előtt elkérjük a képzésen résztvevők (érintettek) személyes adatait, melyek alapján ezek a személyek beazonosíthatók. Az ilyen módon megismert személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük.
A felnőttképzési törvény írja elő számunkra az adatszolgáltatási kötelezettséget, mely egyrészt vonatkozik a felnőttképzési államigazgatási szerv által vezetett elektronikus rendszerben történő adatszolgáltatásra, másrészt statisztikai célú adatszolgáltatást is jelent. Ez tehát azt jelenti, hogy kötelesek vagyunk továbbítani a képzésen résztvevők személyes adatait a hivatalos szervek felé. 
Egyetlen eset szerepel a felnőttképzési törvényben, amikor erre nem vagyunk kötelesek, sőt nem adhatjuk tovább a képzésben résztvevő személyes adatait: ha bejelentésköteles képzést folytatunk és a képzésben részt vevő előzetesen, írásban tett jognyilatkozatában megtiltotta természetes személyazonosító adatainak, e-mail címének, adóazonosító jelének továbbítását.

5.3. Adatfeldolgozók
Az oktatások lebonyolítása, a megrendelések teljesítése, a számlázás, valamint a könyvelés során a Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÓ RENDSZER ÜZEMELTETŐJE
Dupplak Kft.
3327 Novaj, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 2/a.
STORE.VERDOM.HU WEBSHOP ÜZEMELTETŐJE
Verdom Kft.
1077 Budapest, Wesselényi utca 13. 1. emelet 3.
HÍRLEVÉL KÜLDŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐJE
Zoho Corporation Pvt. Ltd.
Estancia IT Park, Plot no. 140, 151, GST Road, Vallancheri, Chengalpattu District - 603 202, INDIA
FOGLALÁSI RENDSZER ÜZEMELTETŐJE
Zoho Corporation Pvt. Ltd.
Estancia IT Park, Plot no. 140, 151, GST Road, Vallancheri, Chengalpattu District - 603 202, INDIA
KÖNYVELÉS
Gold Medal Kft.
1061 Budapest, Andrássy út 46.
FUTÁRSZOLGÁLAT
Hajtás Pajtás Kerékpáros Futárszolgálat
1074 Budapest, Vörösmarty u. 20.
FUTÁRSZOLGÁLAT
Magyar Posta Zrt. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
FUTÁRSZOLGÁLAT
UPS Magyarország Kft. 
2020 Vecsés, Lőrinci u. 154.
Airport City Logistic Park G. épület
FUTÁRSZOLGÁLAT
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
FUTÁRSZOLGÁLAT
TNT Express Hungary Kft.
1185 Budapest, II. Logisztikai központ-Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.
ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÓ RENDSZER ÜZEMELTETŐJE
Dupplak Kft.
3327 Novaj, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 2/a.
HÍRLEVÉL KÜLDŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐJE
Zoho Corporation Pvt. Ltd.
Estancia IT Park, Plot no. 140, 151, GST Road, Vallancheri, Chengalpattu District - 603 202, INDIA
REGISZTRÁCIÓS  RENDSZEREK ÜZEMELTETŐJE
Zoho Corporation Pvt. Ltd.
Estancia IT Park, Plot no. 140, 151, GST Road, Vallancheri, Chengalpattu District - 603 202, INDIA
ONLINE KONZULTÁCIÓRA TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS, KÉPZÉSI ADATTOVÁBBÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATBEKÉRŐ LAP ÜZEMELTETŐJE
Zoho Corporation Pvt. Ltd.
Estancia IT Park, Plot no. 140, 151, GST Road, Vallancheri, Chengalpattu District - 603 202, INDIA


6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő a 2. pontban megadott elérhetőségein keresztül. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett írásban az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein keresztül jogosult tájékoztatáskéréssel Adatkezelőhöz fordulni személyes adatai kezelését érintően. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. A tájékoztatást és intézkedést az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, úgy az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

6.2. Hozzáféréshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

6.3. Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4. Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
•    személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
•    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
•    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
•    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
•    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
•    a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető kötelező adatkezelés esetében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapuló jogalap esetén.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
•    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
•    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Adatkezelő.

6.6. Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7. Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítőerejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8. Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

6.9. Bírósághoz fordulás joga:
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.10. Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

6.11. Adatvédelmi incidens
Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az esetleges adatvédelmi incidenst Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Biztonsági intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, a szükséges teendőket belső Incidenskezelési szabályzatunkban rögzítjük és munkatársaink mindig az aktuális szabályzattal összhangban végzik feladataikat.


7. Automatikus döntéshozatal

Az Adatkezelő nem végez automatikus döntéshozatali eljárást és profilakotást az Érintett személyes adataival. 


8. Egyéb rendelkezések

8.1. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítsa és/vagy visszavonja, az Érintettek Weboldal felületén történő előzetes tájékoztatása mellett. A tájékoztatás a Weboldal honlapján történő közzététellel valósul meg.

8.2. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

8.3. Az Adatkezelő semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Kelt: Budapest, 2023. február 27.